ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.61-001 สายบ้านถนนสุด-ทางแยกบ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 บ้านประจันตคีรี ตำบลนาขอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.61-001 สายบ้านถนนสุด-ทางแยกบ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 บ้านประจันตคีรี ตำบลนาขอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.61-001 สายบ้านถนนสุด-ทางแยกบ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 บ้านประจันตคีรี ตำบลนาขอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ธ.ค. 2561 ]ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านวังเงิน [ 17 ธ.ค. 2561 ]ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด [ 17 ธ.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านวังเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านวังเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2      3