ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561   18 ต.ค. 2561 4
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ อบต. เรื่อง ผลการสอบพนักงานจ้าง   27 ก.ย. 2561 28
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ อบต.นาขอม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   27 ก.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   27 ก.ย. 2561 13
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   19 ก.ย. 2561 34
โอนย้าย/รับสมัคร   รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม   28 ส.ค. 2561 55
ประกาศสอบราคา   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด   14 มิ.ย. 2561 56
ประกาศสอบราคา   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ่าขาว   14 มิ.ย. 2561 55
ประกาศสอบราคา   การเปิดเผยราคากลางและการดำเนินการคำณวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุกถนนพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านหนองเคล็ด   14 มิ.ย. 2561 69
ประกาศสอบราคา   การเปิดเผยราคากลางและการดำเนินการคำณวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4    14 มิ.ย. 2561 26
  (1)     2      3      4