ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด   14 มิ.ย. 2561 92
ประกาศสอบราคา   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ่าขาว   14 มิ.ย. 2561 89
ประกาศสอบราคา   การเปิดเผยราคากลางและการดำเนินการคำณวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุกถนนพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านหนองเคล็ด   14 มิ.ย. 2561 102
ประกาศสอบราคา   การเปิดเผยราคากลางและการดำเนินการคำณวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4    14 มิ.ย. 2561 39
ประกาศสอบราคา   การเปิดเผยราคากลางและการดำเนินการคำณวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการติดตาข่ายกันนกพิราบ หมู่ที่ 11 บ้านหนองเคล็ด   14 มิ.ย. 2561 48
ประกาศสอบราคา   การเปิดเผยราคากลางและการดำเนินการคำณวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 บ้านท่าลอบ   14 มิ.ย. 2561 42
ประกาศสอบราคา   การเปิดเผยราคากลางและการดำเนินการคำณวณราคากลางงานก่อสร้าง คสล.หมู่ 9   14 มิ.ย. 2561 42
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรงอาคารสำนักงาน อบต.นาขอม   15 ก.พ. 2561 143
ประกาศสอบราคา   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศสอบราคา-   31 ส.ค. 2560 199
  (1)