ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562   26 ธ.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร ภายในเขต อบต.นาขอม   28 ธ.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค   4 ธ.ค. 2561 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.นาขอม เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนและนระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค   4 ธ.ค. 2561 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติงานโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานด้านการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค   4 ธ.ค. 2561 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม   4 ธ.ค. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรฐานการให้บริการ   22 พ.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   22 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม   14 พ.ย. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม   14 พ.ย. 2561 34
  (1)     2      3      4