ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.61-001 สายบ้านถนนสุด-ทางแยกบ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 บ้านประจันตคีรี ตำบลนาขอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 ธ.ค. 2561 17
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 2561 9
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปะยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร๓๘๒๙ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 2561 9
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 2561 6
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 2561 4
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่ พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 ธ.ค. 2561 5
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขอม พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 2561 5
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์สัปดาห์การต่อต้าคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 2561 4
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช้างพุป ธ.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 2561 5
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง ธ.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 2561 4
  (1)     2