ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
แผนจัดหาพัสดุ / แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 31 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 178  
 
  (1)