ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
 
ชาวบ้านตำบลนาขอมส่วนใหญ่ยามเช้า ชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรที่หน้าบ้านของตัวเอง ส่วนทุกวันพระจะมาทำบุญตักบาตรที่วัด และก่อนจะไปทำงานชาวบ้านส่วนใหญ่จะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดกลางหมู่บ้าน จากนั้นก็จะเดินทางไปทำนาทำไร่ของตนเอง หรือรับจ้างทำนาทำไร่ของเพื่อนบ้าน เวลาว่างหลังจากทำนาทำไร่เสร็จแล้ว ชาวบ้านนาขอมก็จะหากิจกรรมทำเพื่อหาความสนุกสนานบันเทิงใจ
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตำบลนาขอม จำนวน 4 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขอม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าขาว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินทอง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
ประชากรร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดในพื้นที่
จำนวน 12 แห่ง

วัดนาขอม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดบ่อทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดเขาใหญ่(วัดป่าลีลาภรณ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดเทพมงคล (หนองปรือ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดวังไทรทอง(วัดคีรีเขตวราราม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดหนองหญ้าขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดเขาช้างฟุบถาวรวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดประจันตคีรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดหนองตกกล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดหนองม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดสันติประชาราม (วัดวังเงิน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

วัดศิริมงคล (บ้านหนองเคล็ด) ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
 
 
โรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนบ้านนาขอม  

โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง  

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่  

โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านนาขอม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช้างฟุบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
 
   

โครงการประเพณีวันลอยกระทง ระยะเวลาการจัดงาน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ณ วัดนาขอม

โครงการทอดผ้าป่าข้าวเปลือก ระยะเวลาการจัดงาน วันที่ 31 ธันวาคม ณ วัดบ่อทอง

โครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี (ย่าโม) ระยะเวลา
การจัดงาน วันที่ 14 มีนาคม ณ อนุสาวรีท้าวสุรนารี (ย่าโม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าขาว
 
โครงการประเพณีนมัสการหลวงปู่ขาว ระยะเวลาการจัดงาน ช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน ณ วัดวังไทรทอง
 
โครงการสนับสนุนการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ระยะเวลาการจัดงาน วันที่ 13 - 15 เมษายน
 
โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา ระยะเวลาการจัดงาน ขึ้น 13 ค่ำเดือน 8
 
ประเพณีบุญบั้งไฟ ระยะเวลาการจัดงาน วันเสาร์ที่สองของเดือนพฤษภาคม ณ วัดหนองเคล็ด