ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ

หมู่ที่ 1 บ้านนาขอม ร้อยละ 100

หมู่ที่ 2 บ้านบ่อทอง ร้อยละ 95

หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ ร้อยละ 100

หมู่ที่ 4 บ้านวังไทรทอง ร้อยละ 100

หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าขาว ร้อยละ 80

หมู่ที่ 6 บ้านประจันตคีรี ร้อยละ 90

หมู่ที่ 7 บ้านหนองตกกล้า ร้อยละ 100

หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง ร้อยละ 100

หมู่ที่ 9 บ้านวังเงิน ร้อยละ 100

หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด ร้อยละ 90

หมู่ที่ 11 บ้านหนองเคล็ด ร้อยละ 100
 
 

หมู่ที่ 1 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 2 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 3 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 4 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 5 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 6 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 7 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 8 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 9 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 10 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 11 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
 
 
         
การบริการ

สถานีบริการน้ำมัน/ปั้มน้ำมัน จำนวน 31 แห่ง

ร้านขายของชำ จำนวน 49 แห่ง

โรงสี/ท่าข้าว/ลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร จำนวน 10 แห่ง

ฟาร์มเลี้ยงไก่/ฟาร์มเลี้ยงสุกร/ฟาร์มอื่นฯ จำนวน 8 แห่ง

ร้านค้าไม้/ร้านขายต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง

อู่ซ่อมรถ/ร้านขายอะไหล่ยนต์/ร้านซ่อมรถ จำนวน 6 แห่ง
 
โรงแรม/รีสอร์ท/ห้องพัก จำนวน 1 แห่ง
ร้านอาหาร/สวนอาหาร/ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 14 แห่ง
 
เสาสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 10 แห่ง
ร้านขายปุ๋ย/ร้านขายยา จำนวน 2 แห่ง
  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 1
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 2
 
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 3
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 5
 
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 6
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 7
 
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 8
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 9
 
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 10
กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว หมูที่ 4
 
กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก   หมู่ที่ 7
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและพริกแกง หมู่ที่ 4
 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทอเสื่อกก   หมู่ที่ 11