ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างเหมาทำถังขยะในการประกอบกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหััวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ แก่ผู้สูงอายุตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]ซื้อของรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดเดอะสตาร์วัยเก๋า (เทพีสงกรานต์) ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ 4 บ้านไทรทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ 4 บ้านไทรทอง [ 2 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาขอม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาขอม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาขอม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7