ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาขอม ประจำปี 2561  
 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  นำโดย นายสุรินทร์ โพธิ์ทรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาขอม ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเคล็ด หมู่ที่ 11 ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทางพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ ช่วงเวลาของประเพณีบุญบั้งไฟคือ เดือนหกหรือพฤษภาคมของทุกปี ประกอบกับชาวบ้านหนองเคล็ด หมู่ที่ 8 ตำบลนาขอม ส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสาน จึงได้ร่วมกันจัดงานบุญบั้งไฟมาเป็นประจำทุกปี

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 13.19 น. โดย คุณ ชมภู่ โพธิ์พีนธ์

ผู้เข้าชม 252 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย